Generelle Samhandelsbetingelser

Nedenstående generelle samhandelsbetingelser gælder for alle handler med Office Outlet A/S. Afvigelser fra de generelle betingelser skal foreligge skriftligt og være indeholdt i aftalen eller i et tillæg hertil.

1. Tilbud samt ordrebekræftelse

Tilbud fra Office Outlet gælder 1 måned fra tilbudsdato. Købers ordrer og bestillinger af enhver art er først bindende for Office Outlet A/S, når køberen har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse. Såfremt Office Outlet A/S´s ordrebekræftelse afviger fra den af køber afgivne ordre, gennem tillæg, indskrænkninger eller forbehold, skal køber inden 7 dage meddele Office Outlet A/S, at dette accepteres for at ordren kan effektueres. Reservationer gælder 1 uge. Medmindre der er betalt et depositum.

2. Annullering og udskydelse af ordrer

Annullering og udskydelse af ordrer, fra købers side, sker kun ved forudgående skriftlig aftale med Office Outlet A/S. Office Outlet A/S forbeholder sig retten til debitering af omkostninger ved en sådan annullering eller udskydelse.

For handel med private gælder 14 dages fortrydelsesret og køber skal selv bære omkostninger til returnering af de købte varer i samme stand som de blev modtaget.

3. Priser & Specifikationer

Office Outlet A/S tager forbehold for tastefejl, trykfejl, prisstigninger, mellemsalg og udsolgte varer.

4. Betaling

Betaling skal ske senest den på fakturaen angivne forfalsdato. Ved forsinket betaling beregnes en forhalingsrente på 12% p.a., regnet fra den på fakturaen angivne forfaldsdato. Ejendomsretten til de solgte produkter forbliver hos sælger indtil hele købesummen er betalt. Ved nye kunder kan vi bede om hel eller delvis forudbetaling af de bestilte møbler.

Ved køb i webshop med betalingskort vil betalingen blive trukket på købers kort ved afsendelse af de købte varer.

5. Levering

Prisen for varen er afhentet på vor adresse, men vi tilbyder gerne transportmuligheder for kundens regning og risiko. Ved ordrer over 5000,- kontakter Office Outlet dig altid for godkendelse af leverings- og fragtpris, inden afsendelse.

Leveringstid og sted aftales skriftligt mellem køber og Office Outlet A/S.

Office Outlet A/S delleverer kun efter aftale. Skulle du som kunde ved modtagelsen af en forsendelse – mod forventning – konstaterer at der er synlige skader på godset, skal du gøre indsigelse ved chaufføren og få noteret på fragtbrevet, at der er synlige brud/skader på emballage/varer og modtagelse er sket med forbehold. Husk at tage billeder af skaden som dokumentation – herefter skal du straks kontakte Office Outlet A/S via mail på salg@officeoutlet.dkeller telefon på 35124811. Andre reklamationer af fejl og mangler skal fremsættes skriftligt, senest 8 dage efter modtagelsen.

5.1. Forsinkelser

Evt. forsinkelser i levering grundet force majeure ophæver ikke købet.

# Force Majeure : Office Outlet A/S´s leveringspligt udsættes, begrænses eller ophører i det omfang force majeure eller andre forhold, hvorover sælger ikke er herre, måtte forsinke, vanskeliggøre eller forhindre levering. Som force majeure og lignende forhold anses f.eks. krig, oprør, borgerlige uroligheder, blokader, karantæne foranstaltninger, strejke, lockout, brand, ind- eller udførelsesforbud, is-vanskeligheder, trafik- og driftsforstyrrelser i øvrigt, samt foranstaltninger af enhver art truffet af offentlige myndigheder eller af myndigheder, der kan sidestilles hermed, enten her eller i udlandet, som på nogen måde måtte hindre sælgers dispositionsfrihed. I det omfang og så længe sælger ikke under ovennævnte omstændigheder leverer kan køber ikke kræve erstatning, evt. prisdifferencer m.v. Dette gælder også såfremt ovennævnte forhold indtræffer på ny i aftalens løbetid.

6. Mangler og Reklamation

B2B /Erhvervskunde: Nye varer: Hvis en vare mod forventning får en defekt indenfor garantiperioden, reparerer vi naturligvis varen, eller ombytter til tilsvarende. Ved reklamationer vedrørende transportskader skal disse straks fremsættes overfor chaufføren. Andre reklamationer af fejl og mangler skal fremsættes skriftligt, senest 8 dage efter modtagelsen. På brugte varer ydes ingen garanti, varen er afprøvet inden levering.

B2C / Privatkunde: Ved salg til private gælder købelovens bestemmelser, idet eventuelle fejl skal rapporteres til Office Outlet A/S inden 60 dage fra fejlen er konstateret. Hvis en vare mod forventning får en defekt indenfor garantiperioden på 24 måneder kan Office Outlet A/S enten tilbyde at rette fejlen, eller ombytte produktet. Kan et lignende produkt ikke tilbydes tilbagebetales beløbet fratrukket slid. Produkter der reklameres, skal afleveres af køber på Office Outlet A/S lager. Eventuelle omkostninger ved transport afholdes for købers regning og risiko.

7. Returnering af varer

B2B /Erhvervskunde: Ved forudgående aftale kan lagervarer returneres, hvis disse er i originalemballage samt fejlfri. Køber dækker alle omkostninger og bærer risikoen i forbindelse med returnering af varer. Office Outlet A/S forbeholder sig retten til at debitere et gebyr for returnering af varer. Office Outlet A/S tager ikke specielfremstillede eller specielfremskaffede varer retur.

B2C / Privatkunde: For varer bestilt via Office Outlet A/S hjemmeside, gælder 14 dages fuld returret, idet køber selv dækker omkostning ved retur, samt ansvar for forsendelsen. Varen skal returneres i samme stand som den er leveret. Køber hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at teste den på almindelig vis.

Køber bærer risikoen for varens hændelige beskadigelse eller forringelse under tilbagetransporten.

8. Lovvalg og Værneting

Aftalen samt eventuelle bilag er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister der udspringer af aftaleforholdet, behandles ved Office Outlet A/S´s værneting i første instans.

Januar 2021.